Imgenergie

Nami ponúkané technológie

Tepelné čperadlo (1)
Tepelné čerpadlá
Solárne panely (1)

Solárne panely

Klimatizácia (1)

Klimatizácia

Peletkové kotle (1)

Peletkové, štiepkové kotle

Plynové kotle (1) (1)

Plynové, elektrické kotle

uprava vody (2)

Úpravne vody

kotle nad 50kw

Kotolne nad 50 kW