Imgenergie

Revízie

1000x600 revizie

Poskytujeme revízie plynových, elektrických a tlakových zariadení a plynovodov. Naši zamestnanci sú kvalifikovaní a skúsení v oblasti revízií zariadení pre rôzne typy objektov.

Pri revíziách sa zameriavame na včasnú identifikáciu akýchkoľvek problémov a rizík, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a efektivitu Vašej budovy. Naši zamestnanci Vám pomôžu zabezpečiť, aby Vaše zariadenia boli v súlade s platnými predpismi a normami, ktoré sa vyžadujú pre ich bezproblémovú a bezpečnú prevádzku.

Naše služby sa týkajú aj revízií plynovodov, kde sú odporúčané kontroly distribučnej sústavy a plynových zariadení a pravidelnosť revízií musí byť splnená. Naši zamenstnanci používajú moderné technológie a vykonávajú dôkladné skúšky a merania, aby sa zistili nejaké prípadné chyby či defekty.

Včasné zisťovanie problémov a porúch sa preukazuje ako dôležité pre prevádzku Vašej budovy, najmä ak ide o zariadenia, ktoré sú vysoko využívané. Naši zamestnanci Vám pomôžu zabezpečiť bezproblémovú prevádzku Vašich zariadení a pomôcť Vám predísť problémom a s nimi spojenými nákladmi.

Neváhajte nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky, ak máte akékoľvek otázky alebo by ste sa chceli dozvedieť viac o našich službách revízií zariadení a plynovodov.

Naši partneri